God hälsa för dykare

Att dyka kan innebära stora påfrestningar för lungor, hjärta och hjärna. Som dykare behöver du göra regelbundna hälsokontroller och sköta om kroppen så att du kan utöva din sport utan att drabbas av komplikationer. En god kost och en bra boendemiljö är essentiellt för att dyka på ett säkert sätt.

Om du exponeras för radon under en längre tid ökar risken för lungcancer, vilket kan ge allvarlig påverkan på din lungkapacitet och dykarförmåga. Med hjälp av en enkel radonmätning av inomhusluften i din bostad kan du kolla om det finns hälsorisker i din närhet. Förhöjda radonhalter kräver att en radonbesiktning behöver genomföras, för att kunna göra en mer noggrann undersökning av problemet.

Hälsorisker med radon

Forskning har visat på ett tydligt samband mellan en hög radonhalt i bostaden och ökad risk för lungcancer. Det finns också en kraftig samverkanseffekt där rökare löper mycket större risk för att få lungcancer på grund av radonexponering. Det därför viktigt att som dykare vara säker på att du inte utsätts för höga halter radon, då det kan öka risken för försämrad lunghälsa.

Hälsodeklaration och medicinska risker

Att dyka kräver god fysisk kondition då du kan råka ut för en del krävande strapatser under dykningen. Du kanske måste simma mot stark ström eller göra en jobbig hemsimning när du är klar med din expedition. Det är då nödvändigt att ha kraftreserver så att du kan genomföra ansträngande uppgifter. Därför behöver alla elever som ska gå en dykkurs först fylla i en hälsodeklaration. Graviditet, förkylning, oläkta sår och influensa är exempel på medicinska risker vid dykning och då är det bäst att avstå.

Inlägg skapade 27

Relaterade inlägg

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen
cenote